Location: Cartrefi Conwy, Abergele
Salary: £Cyflog gystadleuol
Posted: 4 days ago
Closes: 6 April, 2020
Contract: Full Time

Rheolwr Gyfarwyddwr

Gyda bron i 4,000 o eiddo ledled Gogledd Cymru, mae Cartrefi Conwy wedi sefydlu ei hun fel LCC llwyddiannus a dylanwadol yn y rhanbarth. Rydyn ni nawr yn ein 12fed flwyddyn ac mae gennym ni cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ein Cymdogaeth.

Mae ein gwaith wedi’i danategu yn sail ymrwymiad i gyflwyno’r ansawdd uchaf – o ran y cartrefi rydyn ni’n eu darparu, a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cyflawni i’n cwsmeriaid.

Yr ymrwymiad hwn i ansawdd uchel sy’n gyrru ein rhaglen datblygiad o 450 o gartrefi ychwanegol erbyn 2025 ac mae wedi ein galluogi i gyflawni dros 91% boddhad cwsmeriaid ac arallgyfeirio ein portffolio’n llwyddiannus gan gynnwys ‘Creu Menter’: menter gymdeithasol adeiladu a chynnal a chadw arobryn.

Rydym yn cydnabod gwerth arloesi a gweithio mewn partneriaeth, felly fel ein Rheolwr Cyfarwyddwr nesaf byddwch chi’n edrych tuag allan yn ogystal ag oddi mewn, i sefydlu’r perthnasoedd ar draws y sector a fydd yn cefnogi gwell canlyniadau ar gyfer ein cymunedau.

Os oes gennych brofiad a gyriant ac rydych yn edrych i ddatblygu eich gyrfa, mae gan Cartrefi Conwy lawer o gyfleoedd. Mae’r rôl hon yn allweddol i sicrhau cynaliadwyedd a chwsmeriaid yw ein ffocws allweddol.

Byddwch yn sicrhau lefelau uchel o berfformiad a bod gwelliant parhaus wedi’i ymgorffori yn yr oll rydym yn ei wneud, gan ddod â meddylfryd arloesol i’r cyfleoedd mae technoleg ddigidol yn cyflwyno.

Mae’n bwysig eich bod chi’n gallu dod a dull blaengar a hyblyg, a gallwch chi dangos hanes o arwain staff trwy newid sefydliadol.

Byddwch yn arwain timau profiadol a galluog, felly mae hon yn rôl sy’n cynnig lle ar gyfer meddwl yn strategol ac yn blatfform rhagorol ar gyfer creadigrwydd a gweithio mewn partneriaeth.

Os hoffech drafodaeth anffurfiol yng nghylch y swydd hon cysylltwch â’n hymgynghorydd wrth gefn Susan Richardson yn ema ar 07366 890790.

Am gopi o’r papurau briff a sut i wneud cais ewch www.emaconsultancy.org.uk
Yn cau: hanner dydd, 6 Ebrill 2020.

Susan Richardson ema consultancy

Susan Richardson

Managing Consultant

01926 887272