Location: Gogledd Cymru
Salary: £cystadleuol (contract dwy flynedd)
Posted: 4 weeks ago
Closes: 23 October, 2020
Contract: Full Time

Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant

Contract dwy flynedd

CREU CYMUNEDAU I YMFALCHÏO YNDDYNT

Mae Cartrefi Conwy yn rheoli tua 4,000 o gartrefi ledled Conwy ac ar hyn o bryd mae gennym tua 250 o gartrefi newydd sbon ar y gweill. Mae gennym enw da iawn i’w ddatblygu a bydd y rôl hon yn helpu i ddiffinio a gwreiddio diwylliant a gwerthoedd y sefydliad a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein cynllun busnes uchelgeisiol a pharhau i arloesi a darparu gwasanaethau gwych i gwsmeriaid. Rydym yn chwilio am rywun fydd yn gallu canfod a meithrin talent yn y sefydliad, gan alluogi arweinwyr naturiol ym mhob rhan o’r busnes i gamu i fyny, gwneud penderfyniadau er budd cwsmeriaid ac ychwanegu gwerth ar bob cyfle posibl.

Byddwch yn atebol i Brif Weithredwr y Grŵp yn uniongyrchol a bydd gennych chi hefyd rôl gorfforaethol i’w chwarae fel rhan o’r Tîm Arwain, gan helpu i gyflawni ein cynllun busnes newydd, a bod yn bennaf cyfrifol am fentrau sy’n ymwneud â Diwylliant a Phobl.

Bydd profiad o arwain a rhoi newid diwylliannol ar waith mewn lleoliad cymhleth, ynghyd â’r gallu personol i addasu er mwyn deall ein busnes yn gyflym a chyflwyno dull wedi’i deilwra i gefnogi ein huchelgeisiau, yn golygu eich bod yn ymgeisydd cryf ar gyfer y rôl hon.

Ewch i www.CC-people.co.uk i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch ag Anne Elliott ar 07875 762029 neu Ian Robertson ar 07947 126329 i gael trafodaeth gyfrinachol.

Dyddiad cau: hanner dydd ar 23 Hydref.

Dim asiantaethau

Anne Elliot EMA Consultancy

Anne Elliott

Managing Director

01926 887272

Ian Roberts EMA Consultancy

Ian Robertson

Executive Director

01926 887272